Grondverbetering

Grondverbetering en bodemverbetering middels wormen, dit kan aan de hand van onze compostwormen mix. Regenwormen kun je namelijk indelen in drie ecologische groepen, dit zijn de epigeïsche, endogeïsche en de anekische soorten. De eerste soort, de epigeïsche leven in de strooisel laag van de bodem, deze wormen blijven klein en graven geen gangen, het lichaam is over het algemeen voorzien van pigmentatie. De epigeïsche worm soort zorgt voor een verkleining van het bladafval op de bodem, een voorbeeld van een epigeïsche soort is de Lumbricus rubellus ook wel roodworm genoemd.

De tweede soort, de endogeïsche soorten leven in de toplaag van de bodem, deze graven tunnels die horizontaal zijn en net onder de oppervlakte liggen. De endogeïsche soorten worden middel groot en hebben geen pigmentatie, ze zijn vaak bleek van kleur. De endogeïsche soorten breken bladafval af en zorgen voor een optimale beluchting van de toplaag, een voorbeeld is de Allolobophora chlorotica ook wel bekend als de eisenia.

De derde groep zijn de anekische soorten, deze wormen graven diepe verticale tunnels. De ankische soorten hebben pigmentatie en worden ten aanzien van de epigeïsche en endogeïsche soorten het grootst. Door de diepere tunnels die de anekische soorten graven wordt ook de diepere bodem beter belucht en kan water beter worden geïnfiltreerd. Een voorbeeld van een anekische soort is de Lumbricus terrestris ook wel bekend als de gewone regenworm, dendra of dauwworm.

 

De verschillende soorten regenwormen spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de bodemstructuur, ook wel bodemverbetering of grondverbetering. De combinatie van de drie soorten wormen zorgen ervoor dat er lange tunnelstelsels in de grond komen waarin atmosferische lucht kan doordringen, dit zorgt ervoor dat de bodem wordt belucht en aerobe bacteriën dieper in de bodem kunnen leven. De aerobe bacteriën zorgen ervoor dat de organische stoffen sneller afbreken, bij het afbreken wekken zij in een biochemisch proces energie op.
Wormen graven dus lange tunnelstelsels, doordat wormen hierin bewegen wordt de lucht verplaatst in de bodem zo word elke plek dus goed belucht. Wij passen wormen toe voor grondverbetering of bodemverbetering, ideaal voor grond waar alle lucht uit de bodem wordt geperst door zware land- en bouwmachines. Door op deze zwaar verdichte gronden wormen uit te zetten wordt de grond beter geschikt voor planten om te groeien, dit komt doordat de tunnels van de wormen worden gewaardeerd door de planten, zij kunnen hier makkelijk hun wortels in laten doordringen. Daarnaast dragen regenwormen bij aan het verbeteren van de conditie van onder andere sportvelden, golfbanen en boomvakken langs straten.

Als er regenwormen in de grond voorkomen wordt de waterhuishouding van de grond verbeterd. Dit komt door de lange tunnels die de wormen graven, hierdoor kan de bodem meer water opnemen, afvoeren en vasthouden. Regenwormen eten dode, afgevallen plantendelen deze worden door de wormen omgezet in mineralen die erg belangrijk zijn voor planten, dit heeft een positief effect op de bodemgesteldheid. Het organisch materiaal wordt gedeeltelijk verteerd en de overgebleven aarde wordt goed gemengd weer afgegeven. Charles Darwin omschreef regenwormen als een ‘natuurlijke ploeg’, hij schatte dat om de zoveel jaar de volledige oppervlaktelaag van de wereld de maag van een worm passeert.

Regenwormen spelen een grote rol in de ecologie van de bodem omdat de wormen in enorme aantallen en soorten voorkomen. Humusarme grond kan tot wel 62 wormen per vierkante meter bevatten en in humusrijke grond zelfs meer dan 432 wormen per vierkante meter. Geschat wordt dat wormen ongeveer de helft van de biomassa in de bodem vormen. In een oppervlakte van 1000 vierkante komen gemiddeld ongeveer 125 kilo regenwormen voor, in vruchtbare grond kan dit al snel oplopen naar 3000 kilo aan regenwormen, het gaat hier dan om alle soorten wormen. Een groot positief voordeel is dat wormen bijdragen aan een hogere opbrengst van het gewas, in gronden waar veel wormen aanwezig zijn, is de opbrengst aanmerkelijk hoger dan gronden waarin geen wormen leven. Wormen produceren jaarlijks 4,4 tot 8 ton aan wormenhumus, dit komt erop neer dat zijn jaarlijks 44 tot 80 ton aarde per hectare verwerken.

Heeft uw grond een slechte beluchting, afwatering of groeit uw gewas niet meer goed? Of wilt u uw grond of bodemverbeteren? Wij hebben hiervoor speciaal onze compostwormen mix, deze mix is zeer geschikt om van uw schrale grond weer vruchtbare grond te maken of de kwaliteit hoog te houden. De compostwormen mix bestaan uit de drie soorten, hierin zitten de roodworm (epigeïsche soort), de eisenia (endogeïsche soort), de dendrobena en de dauwworm (anekische soorten). Houdt u rekening met 50 gram per vierkante meter voor een optimaal resultaat, u kunt de compostwormen mix gemakkelijk in onze webshop bestellen.